Европейски проект PRISMA

Информация за проекта.

PRISMA

Един от новите проекти от европейският съюз еPRISMA. Той е първична - Европейска платформа с капацитет. PRISMA е напълно развита форма за онлайн резервация, която предлага възможност за резервации на първични капацитети, директно от различни оператори на преносни системи (ОПС), само с помощта на един единствен инструмент. PRISMA е лесен за използване и представя множество функции, които позволяват на търговците на газ недискриминационен достъп до различните мрежи за преносни системи до самите оператори. Оператори на преносимите системи (ОПС) са и договорните партньори за всякакви договори и нужния капацитет при влизане и излизане. PRISMA предлага следните възможности за регистрирани потребители, а именно: Право на регистрация на всеки един изпращач до всички участващи оператори на преносни системи; Преглед в детайли за всички резервирани мрежови точки и наличен капацитет; Търгове на фирма по всяко време на годината, на всяко тримесечие или за месеци напред. Със системата може да се достигне до продукти на…
В този сайт ще намерите информация за проекта EU project PRISM. За повече инфомрация посетете сайта по-късно.